Al-kīmiyá - umetnost pretvarjanja

-  je znanost, ki preučuje sestavo, zgradbo in lastnosti snovi ter spremembe, do katerih pride med kemijskimi reakcijami.

 sodobna kemija se je razvila iz alkimije po »kemijski revoluciji« leta 1773.